Adres

Alibeyköy Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:26/4 Işık Plaza Eyüp/İstanbul

Mail

info@algyukselpsikoteknik.com

Telefon Numarası

0212 627 97 28

YÖNETMELİĞE UYULMAMASI DURUMUNDA

04.01.2021 Tarihinde ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26. Maddesinin (e) bendine istinaden İdari Para Cezası Uygulanır. 2021 yılı için uygulanacak idari para cezası 1.181 TL olarak belirlenmiştir.

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Değerlendirme Nedir?

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor
yetenek düzeylerinin, kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler ile ölçümlendiği bir değenlendirme sistemidir.
Can ve mal kayıplarını minimize etmekteki en etkin çözüm olan psikoteknik değenlendirme süreci, bir başka deyişle "sürücünün check-up"ı olarak adlandırılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Raporu Almak Ne Kadar Sürer?
Psikoteknik Değerlendirme Raporunu almak için 2 aşamalı bir süreçten geçmek gerekmektedir.
1- TEST SÜRECİ: Sağlık Bakanlığın’ca yetkilendirilmiş olan bir “Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde” belirlenmiş olan Test Süreçlerine dahil olmak (Minimum 1 saat)
2- PSİKİYATRİ MUAYENE SÜRECİ: Test tarihini takip eden “45 gün içinde” bir Sağlık Kuruluşunda (Özel ya da Kamu) “Psikiyatri Muayene” yaptırmak (Minimum 15 dk)
Bu iki süreci başarı ile tamamlayan Sürücüler e-devlet üzerinden Raporlarına erişebilirler.

Psikoteknik Değerlendirme Raporu Kimler İçin Zorunludur?

08.01.2018 tarih / 30295 sayısı Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34/e maddesine göre, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla insan ve eşya (emtia) taşımacılığı yapan sürücüler;
‘’Şoförlük mesleği bakımından BEDENİ ve PSİKOTEKNİK açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 (beş) yılda bir almaları şarttır.’’

Faydalı Bilgiler

Kaza Riskinizi Azaltın:

Test sonucu gelişim alanlarınızı ortaya çıkaracaktır. Bu alanlara odaklanın ve geliştirin.

e-Devlet Üzerinden Kontrol:

Kendinizin ya da Şoförlerinizin Psikoteknik Değerlendirme Raporlarının durumunu e-devlet üzerinden sorgulatın ve varsa eksikleri tespit edin.

İdari Pazar Cezası:

Olası bir denetimde 1.083 TL tutarındaki cezaya maruz kalmamak adına; Psikoteknik Değerlendirme Raporunuzu en kısa zamanda alın