Adres

Alibeyköy Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:26/4 Işık Plaza Eyüp/İstanbul

Mail

info@algyukselpsikoteknik.com

Telefon Numarası

0212 627 97 28

Sıkça Sorulan Sorular

Soru :Psikoteknik Değerlendirme nedir?

Cevap :Kişilerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan “zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin” bilgisayar destekli testler ile ölçümlendiği bir değerlendirme sistemidir.

Soru :Psikoteknik Değerlendirme Raporunu kimler almak zorundadır?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 34/e maddesine göre, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla insan ve eşya (emtia) taşımacılığı yapan sürücüler;

 ‘’Şoförlük mesleği bakımından BEDENİ ve PSİKOTEKNİK açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 (beş) yılda bir almaları şarttır.’’

Ek olarak; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında belirlenmiş aşağıda yer alan ihlalleri gerçekleştiren Tüm Sürücüler Psikoteknik Değerlendirme Raporu almak zorundadır.

  • Aday Sürücüler : Kural ihlalleri sonucu aday sürücülüğü iptal edilen sürücüler
  • Kırmızı Işık İhlali : Aynı yıl içinde iki ve daha fazla kez Sürücü Belgesi alınan sürücüler
  • Drift ve Spin : Tehlikeli araç kullanmaktan (67/1) ehliyeti alınan sürücüler
  • Alkollü Araç Kullanımı : Son 5 yıl içinde üç ve üçten fazla ihlal eden sürücüler
  • Hız Sınırı : Son 1 yıl içinde 5 defa ihlal eden sürücüler
  • 100 Ceza Puanı : Son 1 yıl içinde 2 defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler
  • Diğer Durumlar: Ehliyet alımı öncesi sürücünün riskli bulunulması, ölümlü kazaya karışması

Soru :Yönetmeliğe uyulmaması durumunda uygulanmakta olan idari para cezası kaç liradır?

Cevap : 04.01.2021 Tarihinde ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26. Maddesinin (e) bendine istinaden İdari Para Cezası Uygulanır.

2021 yılı için uygulanacak idari para cezası 1.181 TL olarak belirlenmiştir.

Soru :Raporu almak ne kadar sürmektedir?

Cevap :Psikoteknik Değerlendirme Raporunu almak için 2 aşamalı bir süreçten geçmek gerekmektedir.

1- TEST SÜRECİ: Sağlık Bakanlığın’ca yetkilendirilmiş olan bir “Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde” belirlenmiş olan Test Süreçlerine dahil olmak (Minimum 1 saat)

2- PSİKİYATRİ MUAYENE SÜRECİ: Test tarihini takip eden “45 gün içinde” bir Sağlık Kuruluşunda (Özel ya da Kamu) “Psikiyatri Muayene” yaptırmak (Minimum 15 dk)

Bu iki süreci başarı ile tamamlayan Sürücüler e-devlet üzerinden Raporlarına erişebilirler.

 

Soru :Psikoteknik Değerlendirme süreçlerine katılmadan rapor almak mümkün mü?

Cevap :Kesinlikle mümkün değildir.

Sürücünün psikoteknik değerlendirme raporu alabilmesi için psikolog gözetiminde en az bir (1) saat süren psikoteknik değerlendirme test süreçlerine ve devamında psikiyatrik muayene süreçlerine katılması zorunludur.

Soru :Psikoteknik Değerlendirme kimler tarafından nasıl yapılmaktadır?

Cevap :Psikoteknik Değerlendirme Testleri, kullanılan test sisteminin uygulayıcı sertifikasına sahip psikologlar tarafından uygulanmak zorundadır.

Psikolog olmayan kişiler ya da uygulayıcı sertifikasına sahip olmayan psikologlar sürücüyü psikoteknik değerlendirme testlerine tabi tutamaz. Böylesi bir durumun tespiti halinde, kişinin testi mevzuatlara aykırı biçimde uygulanmış olduğundan, raporu iptal edilir.

Testi tamamlayan sürücünün test sonucu Psikolog tarafından sisteme işlenir.

Test sürecini takip eden 45 gün içinde sürücü psikiyatrik muayene için psikiyatri hekimine başvurur. Muayene sonucu nihai rapor düzenlenir ve psikiyatrist tarafından sisteme işlenir.

Tüm bu süreçlerden sonra sürücü e-devlet üzerinden Raporunu görüntüleyebilir.

Soru : Psikoteknik Değerlendirme testinin kaç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir?
Cevap :Ticari amaçla araç kullanan sürücüler Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre 5 yılda bir psikoteknik değerlendirme raporlarını yenilemek durumundadır. Kurumsal ya da bireysel talebe göre bu yenileme işlemi 2 yılda bir de yapılabilmektedir. Ceza sonrası psikoteknik değerlendirme uygulamasına tabii olan sürücüler için ise bir yenilenme durumu söz konusu değildir.